Fasada

Dobrodošli na moj blog

23.02.2011.

moj ples

Nušić je rekao da se ljudi poistovjećuju sa svojim imenom.
Mislim da se poistovjećuju i sa nacijom, religijom, ulicom u kojoj su rođeni, gradom...
A ja mašem, smiješim se, ljubim i pozdravljam one koji su van toga, koji se poistovjećuju sa čovjekom i svemirom.
Dok su ostali u kolu oni plešu svoj vlastiti ples